Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Dubbeltest Sköldkörtel

Vid sköldkörtelsjukdom kan det förekomma olika näringsbrister då problem med matsmältningen ofta uppstår till följd av den försämrade ämnesomsättningen. Detta kan medföra både sänkta nivåer av magsyra och en störd matsmältning vilket försvårar upptaget av olika näringsämnen. 

Kobalamin (vitamin B12) och Folat (vitamin B9)

Brist av vitamin B12 och B9 är ofta kopplat till en sänkt ämnesomsättning.  Vitamin B12 och B9 hjälper till vid nybildningen av celler i hela kroppen och därför kan brister i princip ge symtom från vilket organ som helst. 

Natrium och Kalium

Låga värden av natrium kan indikera sviktande binjurar, vilket även förhöjt kalium kan göra.  Vid sviktande funktion i binjurebarken kan ditt S-TSH vara högt och fritt-T4 normalt. 

CK, Kreatinkinas

CK (kreatinkinas) är förknippat med hypotyreos, muskelsmärta och/eller muskelsvaghet – vilket är vanliga symtom vid hypotyreos. 

Ferritin och Järn

Ferritin belyser vårt förråd av järn. Järn är nödvändigt för omvandlingen av fenylanalin till tyrosin och omvandlingen kan minska kraftigt vid järnbrist

Calcium

Calcium- förhöjda värden kan ge psykiatriska symtom som trötthetskänsla, depression, oro, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och psykos men också neuromuskulära och reumatiska symtom, magbesvär, högt blodtryck. För att kunna ta upp Calcium behövs Magnesium och D-vitamin samt saltsyra i magsäcken.

Magnesium

Magnesium- sänker inflammationer och stressnivå, bidrar till bildandet av saltsyra som behövs till matsmältningen. Magnesium är en oerhört viktig mineral som bland annat minskar risken för depression, diabetes och benskörhet

D-vitamin

D-vitamin- låga nivåer kan orsaka trötthet, depressiva besvär

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Dubbeltest Sköldkörtel Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig

Medicinering

  • Om du äter någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning
  • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling