Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Glutenkollen

Har du glutenintolerans och därmed en reducerad möjlighet att ta upp näringsämnen i maten du äter vilket leder till brister och ett sämre allmäntillstånd.

Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Gluten skadar tarmluddet i tarmens slemhinna hos den som har glutenintolerans. Tarmluddet har betydelse för att man ska kunna tillgodogöra sig näringen i maten på ett bra sätt. Tarmen blir till slut helt slät.

Celiaki är en autoimmun1. reaktion emot ett enzym2.(transglutaminas) vilket behövs för att bryta ner gluten i vete och relaterade ämnen i råg och korn. Resultatet är en inflammerad tunntarmsslemhinna med reducerad möjlighet att ta upp närningsämnen. 

1. Autoimmun är då kroppen angriper sina egna celler. När detta händer skapas antikroppar emot det aktuella ämnet vilka kan detekteras i blodet.
2. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Glutenkollen Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)