Hälsooptimering Ung Kvinna

Hälsooptimering Ung Kvinna

Just nu för 1 299 kr
1299

Hälsooptimering Ung Kvinna är till för dig som redan i unga år vill skapa dig en översikt i vilken baslinje du har på viktiga blodparametrar. Detta för att sedan kunna följa upp dessa under livets gång. På detta sätt kan du enkelt se om några värden förändras och vad detta betyder för din hälsa. Vi följer upp 26 olika analyser och detta paket är till för dig som redan i tidiga år vill se över dina värden vilket ger dig goda förutsättningar att ta kontroll över din hälsa och välmående långsiktigt.

Hälsooptimering Ung Kvinna passar dig i åldern 16-24 år (för att sedan gå över till Hälsooptimering Kvinna för ytterligare parametrar. I paketet ingår en bred laboratorieanalys, en så kallad screening, av hela kroppen. 
Tillsammans med ditt svar erhåller du förslag på förbättringar i de fall det går att göra på egen hand. Vid avvikande värden hänvisas du till din läkare.

Paketet innehåller parametrar vilka undersöker lever, njurar, blodfettsstatus, blodbild, ämnesomsättning, vitamin- mineralstatus, fortplantnings-hormon samt blodsockerstatus.

Paketet kan hjälpa dig att:

 • Göra en inledande utvärdering ditt nuvarande mående och skapa dig en baslinje för dina blodparametrar.
 • Säkerställa att medicinska orsaker inte begränsar hur dina livsstilsval bör se ut och ger dig en fingervisning om något bör förändras.
 • Följ ditt hälsorelaterande mönster över tid och ge dig själv möjlighet att proaktivt kunna undvika sjukdom och vårdbesök.

Paketet tittar på parametrar relaterade till:

 • Blodvärden/syretransport: Energinivåer, kondition
 • Energimetabolism: Grundläggande ämnesomsättningsförmåga
 • Vitamin/ mineraler, brister: Optimera ditt kostintag och förebygg sug och ohållbara dieter
 • Sjukdom/förebyggande: Vällevnadssjukdomar, folksjukdomar
 • Blodfettstatus: Förändringar i fettmetabolism
 • Hormonfunktion: FSH är av yttersta vikt för vår fortplantning samt främjar bildningen av könsceller.

Genom att klicka på varje ingående analys nedan kan du läsa mer om de ingående parametrarna.

Innan du tar provet

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning
 • P-piller kan påverka analysresultatet
 • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
 • Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning

Viktigt inför din provtagning

 • Ta med Giltig Legitimation
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
 • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig
 • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas
 • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
 • Om syftet med provet är att utvärdera din fertilitet ska provet tas dag 21 i menstruationscykeln (lutealfas) för att se om ägglossning skett. Du bör inte heller äta p-piller vid en fertilitetsutredning
 • Berör din frågeställning klimakteriet så skall provet tas dag 2-5 i din menscykel
 • Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktion och ger låga värden av hormonerna LH och FSH

Mat och alkohol

 • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning
 • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner
 • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då stora måltider kan öka dina levervärden temporärt.