Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

HERCARE Stora Baspanelen

Detta paket av blodprover är specialanpassat för kvinnors behov, och utgör därför en bra utgångspunkt i en komplett hälsoundersökning.

Genom att klicka på analysnamnet kan du läsa mer om varje ingående analys

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

HERCARE Stora Baspanelen Placeholder

HerCares hälsokontroll innehåller 29 olika analyser och är för dig som vill skaffa dig en överblick över dina värden.

Detta analyspaket passar alla vuxna kvinnor. I paketet ingår en bred laboratorieanalys, en så kallad screening, av flera viktiga parametrar.

Paketet innehåller parametrar vilka undersöker lever, njurar, inflammation, blodbild, grundläggande ämnesomsättning, vitamin- mineralstatus samt blodsockerstatus.

HerCares hälsokontroll hjälper dig att:

 • Göra en inledande utvärdering ditt nuvarande mående.
 • Säkerställa att medicinska orsaker inte begränsar hur dina livsstilsval bör se ut och ger dig en fingervisning om något bör förändras.
 • Följ ditt hälsorelaterande mönster över tid och ge dig själv möjlighet att proaktivt kunna undvika sjukdom.
checkmark Placeholder
blood drop Placeholder

Paketet tittar på parametrar relaterade till:

 • Blodvärden/syretransport: Energinivåer, kondition
 • Energimetabolism: Grundläggande ämnesomsättningsförmåga
 • Vitamin/ mineraler, brister: Optimera ditt kostintag och förebygg sug och ohållbara dieter
 • Sjukdom/förebyggande: Vällevnadssjukdomar, folksjukdomar, lever och njurfunktionsnedsättning

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

 • Ta med Giltig Legitimation
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
 • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig
 • Berör din frågeställning klimakteriet så skall provet tas dag 2-5 i din menscykel
 • Om syftet med provet är att utvärdera din fertilitet ska provet tas dag 21 i menstruationscykeln (lutealfas) för att se om ägglossning skett. Du bör inte heller äta p-piller vid en fertilitetsutredning
 • Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktion och ger låga värden av hormonerna LH och FSH

Mat och alkohol

 • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då stora måltider kan öka dina levervärden temporärt.

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning
 • P-piller kan påverka analysresultatet
 • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
 • Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling