Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Lilla Fertilitetskollen

Går du eller ni i gravidtankar, eller länge har försökt att bli gravid/gravida? Då bör du/ni börja med att kolla upp eventuella näringsbrister via ett blodprov.
Fertilitet är en komplex ekvation, och varje persons kropp är annorlunda, och vetskapen kring vitaminer och mineralers roll är fortfarande i sin linda.
Men det finns däremot lovande studier som har börjat kasta ljus över vitaminernas och mineralernas roll för att bli gravid och hålla sig gravid.
Vitaminer och mineraler har viktiga roller för kvinnors och även mäns hälsa. De är viktiga för många funktioner, inklusive:

Paketet tittar på parametrar relaterade till:

  • Menstruation och ägglossning
  • Sköldkörtelfunktion
  • Energiproduktion
  • Immunfunktion
  • Oocyt (ägg) kvalitet och mognad
  • Spermiernas kvalitet & motilitet (rörlighet)

Så ett adekvat vitamin- och mineralintag är avgörande när man försöker skapa rätt miljö för en hälsosam graviditet. 

Lilla Fertilitetskollen är en blodanalys för både kvinnor och män, där fem olika värden mäts i ditt blod, för att få en första inblick i möjliga orsaker till infertilitet på grund av vitamin eller mineralbrist.

Blodprovet utgör ett steg i processen för att undersöka och hitta möjliga orsaker till ofrivillig barnlöshet. I analysen ingår även uppföljande kostråd och rekommendationer.

 

Genom att klicka på analysnamnet kan du läsa mer om varje ingående analys

Saknar du någon speciell analys i paketet går det att lägga till i kassan genom att klicka på "lägg till fler blodprov". Du får där tillgång till hela vårt sortiment1. av analyser.

1. Mer ovanliga analyser finns inte på alla laboratorier i landet

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Lilla Fertilitetskollen Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig

Medicinering

  • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning