Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Prostatakollen

Här tittar vi på hur din prostata mår med endast ett blodprov och kan tidigt upptäcka om risk för cancer föreligger.

Problem i prostatan kan genom denna analys upptäckas i ett tidigt skede och sedan analysen introducerats inom vården har åtskilliga exempel av långt gången och spridd prostatacancer kunna förhindras. 

Åsikterna kring användandet av analysen är dock många och skilda då upptäckt kan leda till överbehandling med behandlingsrelaterade biverkningar som följd. 
Innan du beställer ett prostata cancer test kan detta vara att beakta.

För att underlätta vidare bedömning har vi även lagt till en sänka och en blodstatus till paketet.

Genom att klicka på varje värde kan du läsa mer om de ingående analyserna.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Prostatakollen Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling