Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Sport/ Träningskollen Stor

Här utvärderar vi din allmänhälsa samt resultaten av din träning, återhämtning och din kost. Detta i syfte att utveckla och prestera optimalt vid idrottsprestation.

Sportprestationer och träning är mycket energikrävande och för att prestera optimalt vid träning och tävling behövs en väl fungerade kropp, bra kosthållning och tillräcklig återhämtning.
Då denna typ av aktivitet påverkar de flesta organ i kroppen behöver man titta på flera parametrar. Sport/Träningskollen stor innehåller 34 analyser.

Paketet undersöker: Hormonnivå, blodstatus, ämnesomsättning, vitamin- mineralstatus, stressnivå, njurar, lever, blodfetter, hjärta- och kärl, ditt momentana blodsocker samt hur detta sett ut över tid (långtidssocker)

 • Ger en utvärdering av din prestationsförmåga, både styrka och uthållighet
 • Utvärdera överträning, nedbrytning
 • Kostens påverkan på träning och kroppsförändring
 • Allmänhälsan: organens mående och om du riskerar att utveckla vällevnads- eller folksjukdomar

Förmågan att bygga muskler är direkt kopplat till mängden hormoner som vår kropp producerar men även till hur väl kroppen kan transportera och leverera hormoner till våra muskler. Även mängden stress som kroppen utsätts för påverkar förmågan att bygga upp och underhålla vår kropp. Vid för hård och frekvent träning utsätts kroppen för mer stress och påverkar din återhämtning och muskeluppbyggnaden negativt. Genom att kontrollera uppbyggande och nedbrytande faktorer kan man se om träningsmängd och nivå har en positiv eller negativ effekt på din kroppsutveckling. 

Förmåga att syresätta kroppens muskulatur är avgörande för bra kondition (maxVO2) och därmed bra uthållighet, därför tittar vi på ditt blods förmåga att transportera syre, samt din kropps nuvarande förmåga att lagra viktiga komponenter för energiutvinning. Då din kost/diet påverkar ovan variabler så analyserar vi även flera viktiga mineraler och vitaminer. 

I detta stora sport och träningspaketet ingår också en omfattande hälsokoll där vi bland annat tittar på blodfetter och långtidssocker samt flera vitaminer och mineraler, vilka alla kan påverkas i positiv riktning av bra mat och bra träning.


Genom att klicka på de ingående analyser kan du läsa mer om varje ingående parameter.

Saknar du någon speciell analys i paketet går det att lägga till i kassan genom att klicka på "lägg till fler blodprov". Du får där tillgång till hela vårt sortiment1. av analyser.

1. Mer ovanliga analyser finns inte på alla laboratorier i landet

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Sport/ Träningskollen Stor Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

 • Ta med Giltig Legitimation
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen mellan klockan 08.00 - 10.00
 • Vid upprepade provtagningar bör provet tas vid samma tidpunkt på dagen
 • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
 • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas
 • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig

Mat och alkohol

 • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner
 • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då stora måltider kan öka dina levervärden temporärt.

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning
 • P-piller kan påverka analysresultatet
 • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
 • Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning