Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Celler som reglerar vårt blodsocker identifierade

Forskning | Celler som reglerar vårt blodsocker identifierade

2018-04-26

En grupp celler i bukspottkörteln, de s.k. Langerhanska öarna, har den största betydelsen för regleringen av vårt blodsocker. Det har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kommit fram till. Fynden har betydelse för viss läkemedelsbehandling och vid transplantation av insulinproducerande celler till patienter med diabetes, menar forskarna.

Personer med alkoholproblem får hjälp via videolänk

Nyheter | Personer med alkoholproblem får hjälp via videolänk

2018-04-23

Akademiska sjukhuset öppnar en e-mottagning för personer med alkoholproblem. ”Skamkänslor och stigmatisering kring överkonsumtion av alkohol är ofta ett hinder för att söka vård. Möjligheten att få behandling för sin alkoholproblematik via videolänk gör vården mer flexibel”, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare på sjukhuset.

Hur löser vi problemet med övervikt och fetma?

Nyheter | Hur löser vi problemet med övervikt och fetma?

2018-04-12

Hälften av alla svenskar mellan 16–84 år lider av övervikt eller fetma enligt Folkhälsoinstitutet. Enligt svenskarna själva är ökad undervisning av kost- och näringslära, fler möjligheter till rörelse samt minskad skatt på hälsosam mat lösningen på problemet. Det visar en ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av ViktVäktarna.

Ojämlikhet i cancervården kostar tusentals liv

Nyheter | Ojämlikhet i cancervården kostar tusentals liv

2018-03-26

Cancerfonden har låtit genomföra en stor studie av socioekonomiska skillnader i cancervården. Studien, som presenteras i årets Cancerfondsrapport, visar att patienter med låg utbildning dör av cancer i betydligt högre grad än patienter med högre utbildning i Sverige. Ojämlikheten motsvarar 2900 liv om året, menar man.

Antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxt

Forskning | Antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxt

2018-01-10

Antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxt hos unga personer i samband med styrketräning. Det visar en studie som publicerades i höstas. Tommy Lundberg är doktor i fysiologi vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet och huvudansvarig för studien.

Kvinnliga entreprenörer som brinner för e-hälsa

Nyheter | Kvinnliga entreprenörer som brinner för e-hälsa

2017-12-21

E-hälsa och digital vård tar en allt större plats i våra liv men en förhållandevis liten andel av entreprenörerna inom området är kvinnor. Vi har träffat de två färgstarka undantagen Lovisa Ryding och Sofia Antonsson och frågat varför.

Hög risk för hjärt-kärlsjukdomar vid svåra infektioner

Nyheter | Hög risk för hjärt-kärlsjukdomar vid svåra infektioner

2017-12-13

Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ökar markant för den som varit inlagd på sjukhus för en svår infektion som lunginflammation eller sepsis. Under det första året efter infektionen är risken sex gånger högre och en ökad risk finns kvar under flera år, berättar Cecilia Bergh, forskare vid Örebro universitet.

Kvinnor får mest antidepressiva läkemedel – män rapporterar oftare depression

Nyheter | Kvinnor får mest antidepressiva läkemedel – män rapporterar oftare depression

2017-12-06

Enligt forskaren Lena Thunander Sundbom ser man oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde göra det. Faktum är att kvinnor diagnostiseras med depression dubbelt så ofta som män. Men när Lena lät män och kvinnor själva skatta depression och hur de mådde, fick hon väldigt intressanta resultat.

Prostatacancer: ”Allt fler får hjälp men mer finns att göra”

Nyheter | Prostatacancer: ”Allt fler får hjälp men mer finns att göra”

2017-11-27

Calle Waller, intressepolitisk talesman och tidigare vice ordförande i Prostatacancerförbundet, förutser en allt ljusare framtid för den som drabbas av prostatacancer. Dock finns mycket kvar att göra, bland annat i form av ökad screening, kortare väntetider och att fler får tillgång till de nya medicinerna.

Framsteg i forskning om Alzheimers sjukdom

Forskning | Framsteg i forskning om Alzheimers sjukdom

2017-11-13

Forskare vid Lunds universitet visar för första gången på ett övertygande vis var i hjärnan de tidigaste tecknen på Alzheimers sjukdom uppstår. Upptäckten har förutsättningar att bli betydelsefull för den fortsatta Alzheimerforskningen samtidigt som den bidrar till förbättrad diagnostik, menar man.