Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Sköldkörtel/Binjurekollen (9 analyser)

Hormoner
Ämnesomsättning
Vitaminer/ Mineraler
Tillbaka

DHEAS

449kr

DHEAS är steroidhormon som produceras i binjurarna och har som uppgift att fungera som ett förstadium till ett flertal av kroppens viktigaste hormoner.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

DHEAS står för dehydroepiandrosteron och agerar förstadiet till mer än 55 andra hormoner och har förmågan att omvandlas till just det hormon som i stunden krävs för att upprätthålla kroppens hormonbalans och bibehålla centrala funktioner i vår kropp. DHEAS ökar endorfinnivån, stärker immunförsvaret och kallas ofta för ungdomshormonet.

DHEAS förekommer i högst nivå runt 25 års ålder och minskar sedan till mindre än 20 % av denna nivå före 70 års ålder.

Vid början av en stressig period ökar nivåerna av DHEAS men allt efter som stressen blir mer långvarig minskar binjurarna sin produktion av hormonet vilket i slutänden kan leda till så kallad binjureutmattning. 

DHEAS mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.


Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
  • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig