Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

2HEALs Stora Sköldkörtelpaket (4 analyser)

Ämnesomsättning
Tillbaka

TPO-ak

445kr

För att undersöka om till orsaken till den underproducerande sköldkörteln är en autoimmun sjukdom testas halten av antikroppar mot tyreoideaperoxidas, så kallade TPO-antikroppar. Hittar man inte dessa antikroppar är underproduktionen av annan orsak.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

För att undersöka om till orsaken till den underproducerande sköldkörteln är en autoimmun1. sjukdom testas halten av antikroppar mot tyreoideaperoxidas, så kallade TPO-antikroppar. Hittar man inte dessa antikroppar är underproduktionen av annan orsak.

Sköldkörtelns funktion styrs av TSH, tyroideastimulerande hormon som bildas i hypofysen i hjärnan. Genom TSH's påverkan bildas vidare hormon i sköldkörteln. De viktigaste heter T3 (trijodyronin) och T4 (tyroxin).

Hypofysen i hjärnan och sköldkörteln på halsens framsida står i ständig återkopplingsfas tillvarandra för att tillgodose kroppens behov av sköldkörtelhormon. För att det ska vara balans i kroppens ämnesomsättning måste hormonerna produceras i lagom mängd vilket regleras av hypofyshormonet TSH. Ett högt värde av TSH innebär låg ämnesomsättning och att produktionen av sköldkörtelhormoner är nedsatt. Om produktionen av sköldkörtelhormoner är dålig går kroppen på sparlåga och symptomen kan då vara t.ex. frusenhet, trötthet, viktuppgång, nedstämdhet och förstoppning.

Vanligtvis brukar man då följa upp detta med en så kallad TPO -antikropp (tyroideaperoxidas) analys för att se om orsaken till det förhöjda värdet av TSH är av autoimmun1. karaktär. Ser man att även TPO-ak är förhöjt indikerar detta att man har hypotyreos av autoimmun karaktär. Hittar man inte dessa antikroppar är underproduktionen av annan orsak.

TPO antikroppar mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.
Analysen mäter i regel inte värden över 1000 kIE/L 

1. Autoimmun är då kroppen angriper sina egna celler. När detta händer skapas antikroppar emot det aktuella ämnet vilka kan detekteras i blodet.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys kan endast utföras på vissa platser.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation