Prostatapanel

Prostatapanel

Just nu för 350 kr
350

Problem i prostatan kan genom denna analys upptäckas i ett tidigt skede och sedan analysen introducerats inom vården har åtskilliga exempel av långt gången och spridd prostatacancer kunna förhindras. 

Åsikterna kring användandet av analysen är dock många och skilda då upptäckt kan leda till överbehandling med behandlingsrelaterade biverkningar som följd. 
Innan du beställer ett prostata cancer test kan detta vara att beakta.

För att underlätta vidare bedömning har vi även lagt till en sänka och en blodstatus till paketet.

Genom att klicka på varje värde kan du läsa mer om de ingående analyserna.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation